Home

Beter Starten biedt naast psychologische hulp aan toekomstige of jonge ouders , ook zorg aan jonge kinderen en hun ouders. Dit in samenwerking met de Praktijk voor psychologie Kim van Gestel in Boxtel en Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie KJP Dumoulin in Zaltbommel.

Wanneer (toekomstig) ouderschap gepaard gaat met onzekere, angstige of ambivalente gevoelens kan dit de band met het jonge kind in de weg staan. Een traumatische bevalling, trauma’s uit het verleden of verlies en rouw kunnen hier een rol in spelen. Daarnaast bieden we begeleiding bij stille geboortes of zwangerschapsafbreking.

Beter Starten is een samenwerking tussen BIG-geregistreerde psychologen met deskundigheid rondom zwangerschap en ouderschap. Beter Starten biedt vanuit de IMH visie velerlei verschillende vormen van behandeling (traumabehandeling, systeembehandeling, ouderkind interactie), afhankelijk van uw hulpvraag kijken we samen naar de behandelmogelijkheden.